Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

BAYER BAROMETR 2016: Jak vnímáme společensky odpovědné chování firem

Co považují Češi za největší přínos společensky odpovědného chování firem? Mohou společnosti uplatňující zásady CSR doplňovat roli státu? Stává se společenská odpovědnost kritériem při výběru zaměstnání a při nákupních rozhodovacích procesech?

V květnu 2016 proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření  BAYER BAROMETR 2016 s cílem analyzovat stanoviska Čechů k inovacím a rozvoji ve vědě. Součástí průzkumu byl také postoj Čechů ke společenské odpovědnosti. Šetření pro společnost Bayer exkluzivně provedla agentura MEDIAN.

Podle 78 % Čechů mohou firmy svým společensky odpovědným chováním efektivně doplňovat roli státu. Tento postoj sdílí především lidé s vysokoškolským vzděláním, až 86 %. Lidé se základním vzděláním zastávají spíše názor, že stát je v tomto ohledu nenahraditelný.

Přínos společensky odpovědných firem
Za největší přínos CSR považuje 45 % lidí oblast zdraví, především jako prevenci, péči a léčbu nemocných. Jako další oblast je u 39 % Čechů zmiňováno životní prostředí. Následuje ekonomická oblast a také vzdělávání.

Genderové rozdíly
Spíše mladší generace spatřují význam CSR v oblasti vzdělávání (28 %), zatímco starší generace tento důsledek tolik nepociťují. Vzdělávání jako významný následek společenské odpovědnosti uvedlo pouze 11 % z nich.
Češi také uvedli, že pozitivní dopady má chování firem na poli CSR také v ekonomické oblasti, konkrétně zmiňují vliv na kulturní a společenské aktivity, péči o památky, technologie a výzkum. Zde se však mírně rozchází vnímání mužů a žen. Zatímco pozitivní dopady CSR na ekonomickou oblast vnímá 33 % mužů, u žen už jen 18 %.
Obecný postoj ke společenské odpovědnosti je kladně přijímán spíše než u starší generace mezi mladšími respondenty. Až 90 % lidí ve věku 18 – 34 let spatřuje význam CSR ve výše zmiňovaných oblastech, lidé ve věku 50 – 65 let sdílí tento názor v 77 %.

Společenská odpovědnost jako parametr rozhodování
Již 9 % respondentů zařazuje při rozhodování o nákupu zboží či služeb jako jeden z aspektů hodnocení společenskou odpovědnost a chování organizace k okolí.
Společenská odpovědnost také nabývá na významu při hledání povolání, u 20 % z dotazovaných sehrává CSR jednu z klíčových rolí. CSR je jako parametr rozhodování významnější spíše pro mladou generaci. S rostoucím věkem pověst firmy z pohledu společenské odpovědnosti postupně ztrácí na významu.

BB2016_CSR

 

Zdroj: https://www.bayer.cz/cs/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/2017_01_20_bayer_barometr_2016_csr.php