All posts by admin

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019-2023 je připraven k odeslání vládě k projednání

Po meziresortním připomínkovém řízení k Národnímu akčnímu plánu CSR v ČR na léta 2019-2023, které proběhlo v termínu 31. 7. – 14. 8. 2018 a které přineslo celkem 137 připomínek (38 zásadních a 99 doporučujících), došlo k jejich úspěšnému vypořádání. S potěšením můžeme konstatovat, že v současné době je materiál bez rozporu připraven k projednání na vládě. Očekáváme, že termín stanovený usnesením vlády č. 49 ze dne 25. ledna 2016 (část II/2, písm. b) pro předložení Národního akčního plánu CSR vládě ČR, tzn. do 30. 9.2018, bude dodržen.

 

Noví členové Platformy zainteresovaných stran CSR

S radostí informujeme, že se Platforma zainteresovaných stran CSR od vydání minulého čísla Newsletteru CSR rozšířila o nové členy a rádi bychom je tímto přivítali. Jedná se o Jihočeskou agenturu pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Československou obchodní banku a.s., ELT Management Company Czech Republic s.r.o. a FIRMU PRO ZDRAVÍ, z.s..

Připomínáme, že vytvoření Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR a má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran. Účastníkem Platformy se může stát organizace soukromého i veřejného sektoru zabývající se společenskou odpovědností či subjekt zastřešující určitou odbornou či zájmovou oblast soukromého a veřejného sektoru.

Jihočeská agentura pro podporu podnikání, o. p. s.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech).

JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

Významnou aktivitou JAIP je správa informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

Kontakt: Jana Moravcová, 774696654, moravcova@jaip.cz

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla transformována do samostatné právnické osoby k 1. lednu 2008. Od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy.

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí Banka pod základními obchodními značkami – ČSOB (pobočky), Finanční centra a Poštovní spořitelna (obchodní místa České pošty).

ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb, včetně produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB.

Kontakt: Eva Horuckova, 731423996, ehoruckova@csob.cz