All posts by admin

MPO vydalo nové číslo Newsletteru CSR

V pořadí třetí vydání Newsletteru CSR (první v roce 2019) obsahuje aktuality z Ministerstva průmyslu a obchodu a příspěvky zúčastněných stran.

V lednovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o nových členech Platformy zainteresovaných stran CSR, kteří se nám dále představí ve svých příspěvcích, o průběhu 2. ročníku Národní konference CSR  a slavnostním předávání Národních cen České republiky za společenskou odpovědnost ve Španělském sále Pražského hradu.

V rámci příspěvků zainteresovaných stran se seznámíte s dalšími oceněními a oceněnými na poli společenské odpovědnosti, v části věnované vzdělávání se dozvíte o implementaci CSR na vysokých školách a v rámci projektu mezinárodní spolupráce. Téma udržitelného rozvoje je tentokrát zaměřeno na odpovědný přístup k veřejným nákupům a příklady firem usilujících o recyklaci odpadů a obalů. Zajímavé informace obdržíte v částech věnovaných sbírkám a dobrovolnickým aktivitám, CSR kampaním a projektům. V neposlední řadě se zastavíme u praktických příkladů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Třetí číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, je ke stažení zde:

Newsletter CSR leden 2019

 

Národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023

Národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023 byl projednán vládou ČR. Vláda návrh schválila se změnou – https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-12–prosince-2018-170762/. Uvedený dokument byl předložen na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49.  Může být motivací pro podnikatelské subjekty i veřejnou správu k dobrovolnému zavádění konkrétních projektů společenské odpovědnosti (CSR) a vytváření příznivého prostředí pro realizaci těchto projektů.

IMS-Drašnar, s.r.o.

IMS-Drašnar, s.r.o.

Česká rodinná firma28letou tradicí, která vyvíjí a vyrábí produkty z plastu s vysokou přidanou hodnotou určené zejména pro autoprůmysl.

Firma patří ve městě mezi významné zaměstnavatele. Prioritou firmy je vytvářet pro zaměstnance dobré pracovní podmínky, dodržovat rovný přístup ke všem, nepřipustit jakoukoli diskriminaci a korupční jednání. Považuje za důležité chovat se odpovědně ke svému okolí, šetrně k životnímu prostředí, podporovat akce pro děti a mládež, neziskové organizace (Děti ulice, Lékaři bez hranic, Unicef, sdružení Za jeden provaz), kulturní a sportovní akce (Festival Antonína Bennewitze, Smetanova Litomyšl, podporuje též nadějného českotřebovského juniorského závodníka v motokrosu atd.)

Kontakt: Ing. Lucie Vejdová, jednatel, 464 622 133, vejdova@ims-sro.cz

Vyhlášena Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost 2018

Dne 27. 11. 2018 proběhlo slavnostní předávání Národních cen České republiky za společenskou odpovědnost. Prestižní ocenění nejlepším firmám a organizacím byla předána ve Španělském sále Pražského hradu.

Rada kvality České republiky, jejímž řízením je pověřeno Ministerstvo průmyslu a ochodu, již řadu let vyhlašuje Národní ceny kvality České republiky a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Odpovídající kvalita by měla být přirozenou součástí všech produktů a služeb, které jsou zákazníkům a klientům nabízeny. Týká se to zboží a služeb denní spotřeby a také dražších věcí. Hlavním cílem Rady kvality České republiky je podpora a rozvoj kvality ve všech odvětvích a službách,“ uvedl státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a Předseda Rady kvality ČR Robert Szurman. Letos se konal již 18. ročník Národní ceny kvality České republiky a devátý ročník Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost.

V kategorii „velká organizace“ získávají ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“ v následujícím pořadí společnosti:

 1. OZO Ostrava s.r.o.
 2. Conectart s.r.o.
 3. FRAENKISCHE CZ s.r.o.
 4. Krajská zdravotní, a.s.

V kategorii „malá a střední organizace“ získávají ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“  v následujícím pořadí společnosti:

 1. Zámeček Petrovice a.s.
 2. Advantage Consulting, s.r.o.
 3. Technické služby Tábor s.r.o.
 4. DTO CZ, s.r.o.

V kategorii „organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není podnikání,“ získávají ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (2 hvězdy)“  v následujícím pořadí společnosti:

 1. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 2. Město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice
 3. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
 4. Gymnázium Chotěboř
 5. Město Starý Plzenec, Městský úřad Starý Plzenec
 6. Statutární město Most, Magistrát města Mostu
 7. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

V kategorii „organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní, není podnikání, získávají ocenění „Společensky odpovědná organizace I. stupně“ a mezinárodní certifikát „Committed to Sustainability (1 hvězda)“ v následujícím pořadí:

 1.  Základní škola, Praha 13, Mládí 135
 2. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
 3. METCENAS, o.p.s