All posts by admin

Byly předány Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost a titul Osobnost Moravskoslezského kraje

9. září 2020 byly předány Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019 a titul Osobnost Moravskoslezského kraje. Osobností kraje se stala Eva Šeinerová, která založila a dlouhá léta vedla karvinské sborové studio Permoník. Mezi novými držiteli Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost jsou například město Krnov, Technické služby Karviná nebo organizace MENS SANA.

„Pojem společenská odpovědnost už dávno přestal být prázdným slovním spojením. Jsem moc rád, že je v našem regionu celá řada lidí a firem, které se upřímně zajímají o své okolí, není jim lhostejné životní prostředí ani problémy zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. Dnes už velká část společnosti automaticky dobrovolně nad rámec zákonných povinností přispívá k tomu, aby v našem kraji bylo dobře. Jsem přesvědčený, že je to ta nejlepší cesta k úspěchu a jedinečnosti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny už pojedenácté. Třetím rokem předal hejtman kraje titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Rozhodně je na místě, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Důvodem může být i šíření dobrého jména kraje, což je i případ letošní laureátky,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019 zvítězilo město Krnov.

Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost AKORD&POKLAD. V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězily Technické služby Karviná. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech.
V kategorii organizace veřejného sektoru získaly 1. místo organizace MENS SANA (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Střední škola, Havířov-Šumbark (podkategorie nad 50 zaměstnanců).
Letos poprvé byla udělena cena v kategorii mikropodniky, živnostníci, spolky. Tu obdrželo družstvo VIKTORINA LOCA.

Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2019 se stala Eva Šeinerová – umělecká vedoucí sborového studia Permoník, které působí při ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné.

Autorem plastiky „Stabilitate Mentis“, kterou získali vítězové Ceny hajtmana kraje za společenskou odpovědnost, je ostravský sochař Jan Šnéberger. Je vytvořena z barevného křišťálu a mosazi. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii tvoří 7 ručně vyráběných artefaktů. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.

Cena pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje vyobrazuje Strom. Jeho kmen je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, „košatost“ a pestrost.  Cenu vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol. Výtvarný návrh ceny zpracoval Karel Ohera, student oboru Socha Design Prostor Střední odborné školy umělecké a gymnázia. Bronzový odlitek zhotovil Václav Merta, student doktorandského studia oboru Moderní metalurgické technologie VŠB-TUO.

Vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2019

kategorie „podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců“

Společnost AKORD&POKLAD provozuje kulturní domy AKORD Ostrava-Zábřeh a POKLAD Ostrava-Poruba, včetně letního kina AMFI v Porubě. Občanům nabízejí zajímavé volnočasové aktivity. Společnost byla oceněna za projekty pro seniory, jako jsou například soutěže MISS BABČA nebo OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK, také za spolupráci s mobilním hospicem Ondrášek. Společnost už pátým rokem spolu s neziskovou organizací Asociace integrativních koučů pořádá konferenci Koučink v praxi.

kategorie „podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců“

Technické služby Karviná pomáhají zapojovat do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné nebo také osoby v předdůchodovém věku. Společnost už pátým rokem pravidelně přispívá na pořízení sociálního vozu, který usnadňuje život seniorům a sociálně potřebným lidem. Technické služby Karviná pomáhají zajišťovat akce města, jako například Den Země, Den pro celou rodinu, Dny Karviné, Národní dny bez úrazu, Barevný podzim, Evropský týden mobility.

kategorie „podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců“

Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích je atraktivním zaměstnavatelem, celkově v regionu nabízí téměř 12 tisíc pracovních míst. Téma společenská odpovědnost je společnosti vlastní, aktivity této oblasti Hyundai představuje logem POHNOUT SVĚTEM SPOLEČNĚ. Zaměřuje se na společensky odpovědné aktivity v šesti oblastech, a sice: ekologie, vzdělávání, komunita, bezpečnost, handicapovaní a podpora start-upů. Jako příklad můžeme uvést partnerství s dopravním hřištěm ve Frýdku-Místku.

kategorie „obce s rozšířenou působností“

Město Krnov získalo ocenění za transparentnost řízení úřadu, ale také za vstřícnost vůči občanům. Lidé pracující nebo studující mimo Krnov si mohou vyřídit své žádosti mimo úřední hodiny. Už přes rok v Krnově funguje nová komunikační platforma – Mobilní rozhlas, která funguje jako obousměrná komunikace s občany. Mezi další zajímavé aktivity města patří také Den otevřené radnice na objednávku nebo Fórum Zdravého města Krnova.

kategorie „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“

Organizace MENS SANA poskytuje sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Služby poskytují ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. Z konkrétních projektů zaujme například 10 bytů pro nácvikové bydlení, které ve spolupráci s obvodem Ostrava-Jih MENS SANA získala pro potřebné. Organizace také pomáhá při zajišťování potravinové pomoci.

kategorie „organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“

Střední škola, Havířov-Šumbark trvale spolupracuje s charitativními organizacemi. Zaměstnanci i žáci školy se zapojují do sbírek na podporu zvířat v ZOO Ostrava, Srdíčkové dny a Fond Sidus, který pomáhá především onkologicky nemocným dětem. Společensky odpovědní jsou také v oblasti životního prostředí, 2x ročně likvidují bývalou černou skládku v chatové oblasti Sušanských nádrží.

kategorie „mikropodniky, živnostníci, spolky“

Fungování Družstva VIKTORINA LOCA je založeno na skutečné svépomoci, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě. Družstvo své ekonomické aktivity spojuje se sociálním podnikáním. VIKTORINA LOCA sleduje změny, které provázejí rozvoj společnosti, jejich nepříznivým důsledkům čelí větším zaměřením pozornosti na místo, kde žijeme. 

Vítěz ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2019

Titul OSOBNOST MSK není jediným oceněním, které Eva Šeinerová získala, v minulosti obdržela i jiné prestižní ceny: Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR za významnou pedagogickou práci, Cenu Bedřicha Smetany, což je nejvyšší vyznamenání pro sbormistry v ČR a Cenu Františka Lýska za práci s dětským pěveckým sborem. Je členkou odborné rady ARTAMA pro sborový zpěv. Je zvána do porot celostátních i mezinárodních soutěží pěveckých sborů a vyhledávanou lektorkou sbormistrovských kurzů. Sborové studio Permoník významně reprezentuje Moravskoslezský kraj na mezinárodních soutěžích. Přivezli 1. místo ze světové soutěže dětských a mládežnických sborů v Petrohradu, na soutěži Crakowia Cantans vybojoval Permoník dvě první a jedno druhé místo. Dá se říci, že i tyto úspěchy sbor získal právě díky své zakladatelce.

Moravskoslezský kraj

Rodinné firmy se zaměřují na kvalitu rodinného podnikání

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizovala v pátek 25. září 2020 online konferenci rodinných firem, která se zaměřila zejména na hodnocení kvality rodinného podnikání. Jednání se zúčastnili jak zástupci rodinných firem a univerzitní platformy, tak představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, a to i díky tomu, že jejich rodinná povaha má větší schopnost přečkat složitá období. V jednom takovém se právě nacházíme a musím před nimi smeknout, i díky nim se daří stavět ekonomiku na nohy rychleji, než se předpokládalo,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Loni se podařilo ukotvit definici rodinného podniku, díky které vytváříme podporu v jejich financování, letos v březnu začala zase u AMSP ČR oficiální registrace rodinných podniků. Dosud se zaregistrovalo víc než 325 rodinných obchodních korporací a rodinných živností, zveřejněny jsou na našem portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz.“

„Na příkladech vystupujících firem bylo vidět, že krizi zvládá úspěšně nová generace vlastníků rodinných firem, kterým zakladatelé dali prostor. Tato generace je plná energie a nebojí se vyjít z krize dynamickým, investičním způsobem. Podpora státu uspíší jejich kroky. To, že vzdělávání je nejmocnější zbraň, když je třeba něco změnit, podpořila nabídka kursů u nás i v zahraničí,“ říká místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Libor Musil.

Z pohledu managementu rodiny a správy v rodinných podnicích jsou nastaveny vztahy mezi rodinnými příslušníky ve formě písemného dokumentu. Jsou také stanoveny osoby odpovědné za nastavení pravidel komunikace a řešení případných konfliktů. Členové rodiny pravidelně a otevřeně diskutují, mladší generace se připravuje na roli nástupníků.

Nástupnictví se chápe jako fáze rozvoje podniku a nahlíží se na něj z pohledu předání řízení podniku, předání vlastnictví a dopadu na rodinné vztahy a vazby. V rodinných podnicích jsou zvažovány právní aspekty předání podniku další generaci. Při předávání lze zohlednit, že firmu může řídit najatý personál.

Zakladatel/ka neb předávající generace má představu o svém aktivním životě v penzi tzn., že bude „umět odejít“ z rodinného podnikání. Což nevylučuje pozice mentora, poradce, zakladatele rodinné nadace, angažmá v regionální politice, ve veřejných činnostech aj.

Rodinný podnik má úzkou vazbu na místo a sídlo svého podnikání, má např. uzavřenou smlouvu s obcí o spolupráci, je zviditelňován na webovém portálu obce, má sjednané partnerství rámci mikroregionu apod. Je také významným subjektem z pohledu zaměstnavatele a pracovního uplatnění ostatních osob v blízkém okolí. Řada rodinných podniků se také snaží o získání společensky nebo odvětvově uznávaného certifikátu.

V rodině i podniku jsou specifikovány dlouhodobé rodinné i podnikové cíle, které jsou vzájemně sladěny a formulovány tak, aby bylo možno sledovat jejich dosažení. Do tohoto rozhodování jsou zapojeni i ostatní rodinní příslušníci. Rodinný podnik má zpracován strategický nebo rozvojový plán zahrnující rovněž fáze nástupnictví, který zohledňuje aktuální situaci v podniku i v rodině.

V rodinném podniku je nastavena jasná organizační struktura, vymezeny úkoly a odpovědnosti. Plnění je pravidelně vyhodnocováno. Konflikty v rodině jsou přísně oddělovány od konfliktů v podniku, komunikace v rámci řešení konfliktů je otevřená a efektivní. Je zde zpracována otázka zapojení /zaměstnanosti rodinných příslušníků, jsou definovány očekávané znalosti, dovednosti, kvalifikace. Průběžné vzdělávání je plánováno. Jsou zde zapojeny i lidé, kteří nejsou rodinnými příslušníky.

„U rodinných firem krize netestuje jenom management a vitalitu podniku, ale také kvalitu řízení rodiny. Jak řídit rodinu, která spolu podniká, je v naší společnosti nové téma, které přišlo s tím, jak rodinné firmy dospěly do fáze generační výměny majitelů. Hlavní vlna předávání nástupníkům firem založených v 90.letech probíhá právě v těchto časech. Proto se společně s univerzitní platformou a Radou kvality zaměřujeme na to, jak pomoci podnikatelským rodinám zvládat nastupující hospodářskou krizi. Rodinné firmy na sebe přebírají odpovědnost za překonání krize a jsou vděčné za každou pomoc a zájem státu“ dodává generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Rodinný podnik usiluje o inovativní rozvoj společně se zachováním pozitivních rodinných vztahů a jejich pokračováním i přes změny, které s inovacemi přicházejí. Průběžně je sestavován finanční plán, pro zahájení a při realizaci významných změn v rámci rozvoje jsou použity převážně vlastní finanční zdroje. V rodinném podniku je zisk z větší části znova investován do jeho dalšího rozvoje. V případě rozdělení zisku mezi rodinné příslušníky jsou předem stanovena objektivní pravidla.

„Rodinným firmám byly například v programu Expanze poskytnuty záruky za cca 47 milionů korun k úvěrům za celkem 59 milionů a řeší se žádost o 16 milionovou záruku k úvěru dvacet milionů. V programu Záruka je evidována žádost o záruku čtyři miliony korun k úvěru v hodnotě pět milionů,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikatelské prostředí a předsedkyně Rady kvality ČR Silvana Jirotková a dodává: „Za sebe mohou slíbit, že udělám vše proto, aby se opatření na podporu aktivit rodinných firem při obnově hospodářství podařilo naplňovat. Ani za pandemie nepřestáváme s kolegy pracovat na plnění dalších bodů v Živnostenském balíčku, intenzivně pracujeme a i na rodinné firmy myslíme také při tvorbě Národního plánu obnovy.“

„Ministerstvo průmyslu a obchodu i Rada kvality ČR vnímá rodinné podnikání jako významný prvek tuzemské ekonomiky, což se potvrzuje zejména v nynější náročné době. Proto iniciovala vznik Národní ceny za rodinné podnikání, kterou začlenila do prestižních ocenění v rámci Národních cen kvality a dále i založení odborné sekce Kvalita v rodinném podnikání, jejíž akce finančně podporuje v rámci svého rozpočtu, doplňuje 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.

Konference rodinných firem se konala za podpory Rady kvality ČR.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)

Hejtman Libereckého kraje ocenil za společenskou odpovědnost čtyři organizace

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2019 je soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v Libereckém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad společenské odpovědnosti a jsou vzorem pro ostatní. Mohly se do ní přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Libereckého kraje. Hlavní ceny si odnesly Krofian CZ spol. s r.o., SUNDISK s.r.o., Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace, a Klára pomáhá z. s. Vyhlášení soutěže odsunula koronavirová krize, a proto se uskutečnilo až nyní v rámci zasedání krajského zastupitelstva.     

„Jsem rád, že firmy a organizace přistupují zodpovědně k tématu udržitelného rozvoje a zároveň se nestarají jen samy o sebe a o své zisky, ale dbají i o blaho ostatních. Zejména v této pohnuté době jsou vlídnost a vstřícnost důležitým pilířem při formování lidských charakterů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Oceněné organizace za rok 2019:

1. místo v kategorii střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci:

Krofian CZ spol. s r.o.

1. místo v kategorii malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci:

SUNDISK s.r.o.

1. místo v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

1. místo v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s 50 a méně zaměstnanci:

Klára pomáhá z. s.

Hejtman Martin Půta následně vyhlásil nový ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Nejzazší termín pro přihlášení bude 31. prosinec 2020. Statut a dotazník budou k dispozici na webových stránkách kraje od 1. října.

Liberecký kraj

Program Česká kvalita nabírá opět vítr do plachet!

23. září 2020 proběhl v Praze v prostorách Konferenčního centra City kulatý stůl na téma budoucnosti Programu Česká kvalita, jehož hlavním cílem je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit tak značky v ČR sice často používané, ale zavádějící nebo bez vypovídací schopnosti pro spotřebitele. Program Česká kvalita přijala vláda České republiky přitom svým usnesením č. 685 již v roce 2002 a jedním z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do systému Česká kvalita, je také ověřená způsobilost výrobce nebo poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Dnes je takových pro spotřebitele ověřených značek přijato do tohoto programu již celkem 23 a právě jejich správci a další zainteresované strany jako jsou výrobci, spotřebitelé, zkušebny i zástupci státní správy přišli o budoucnosti programu diskutovat se zástupci Řídícího výboru, v čele s předsedou Správní rady Sdružení českých spotřebitelů, Ing. Liborem Dupalem, a zástupci Rady kvality ČR, kterou reprezentoval její 1. místopředseda, Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

Účastníci na této akci pořádané Sdružením českých spotřebitelů, z.ú., která se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky, vyzdvihli trvající význam tohoto programu pro spotřebitele a v závěru přijali i společné prohlášení.

Společné prohlášení účastníků kulatého stolu k budoucnosti Programu Česká kvalita ze dne 23. září 2020

Sdružení českých spotřebitelů