All posts by admin

Známe nejodpovědnějšího zahraničního investora v ČR

Historicky poprvé vláda ocenila zahraniční investory, kteří působí v České republice, reinvestují zde zisky a prostřednictvím CSR projektů, tedy projektů společenské odpovědnosti, se podílí na rozvoji české ekonomiky a společnosti. Hlavní cenu „Odpovědný zahraniční investor“ získala z rukou premiéra Andreje Babiše na slavnostním večeru v Lichtenštejnském paláci firma Škoda AUTO.

Škoda AUTO je odpovědná ke svému okolí už od založení v roce 1895. Už zakladatel této společnosti Václav Klement podporoval chudé žáky a studenty, sirotčince nebo boleslavský chudobinec. V rámci strategie společenské odpovědnosti investuje dnes společnost ŠKODA AUTO desítky milionů Kč ročně do dobročinných a sociálních projektů. Mimo jiné má nadační fond, realizuje různé grantové projekty, v Mladé Boleslavi založila univerzitu Škoda AUTO vysoká škola, spolupracuje s místními firmami, v závodech provozuje chráněné dílny, zaměstnanci se zapojují do charitativní činnosti a sbírek aj.  

Měníme vztah státu s investory. Místo restrikcí a zvyšování daní je motivujeme k investování do rozvoje a podpoře svého okolí. Proto jsme nedávno založili Národní rozvojový fond a proto jsme ocenili ty nejodpovědnější, s ohledem na životní prostředí, regiony i společenský dopad,“ řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který zároveň předal cenu firmě Albert, a to v kategorii Pozitivní dopad na region.

Ministryně financí Alena Schillerová předala cenu v kategorii Pozitivní společenský dopad (dobrovolnictví), kterou získal Vodafone Czech Republic. Ministr životního prostředí Richard Brabec ocenil firmu Innogy Česká republika v kategorii Pozitivní dopad na životní prostředí.

V soutěži se posuzovaly zejména následující aktivity:

 • spolupráce s místními firmami,
 • inovace s dopadem na region, péče o  komunitu,
 • dobrovolnictví, spolupráce s neziskovým sektorem a
 • odpovědná spotřeba. 

Hodnotila se také výše částky, kterou společnost věnovala v roce 2018 na CSR aktivity v poměru k obratu společnosti za dané období. Rovněž se zohlednil charakter uvedených aktivit a jejich pozitivní dopad. Soutěž Odpovědný zahraniční investor byla letos vyhlášena vůbec poprvé. Konala se s cílem podpořit moderní podnikání a vyzdvihnout společensky odpovědný přístup firem vůči místu, kde působí. Přihlášené projekty hodnotili zástupci úřadu vlády, ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Mezinárodní konference „Odpovědné veřejné zadávání 2019″.

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit

Ve dnech 3.-4. října se v Praze konala mezinárodní konference „Odpovědné veřejné zadávání 2019 – strategický přístup k zadávání veřejných zakázek“. Na konferenci vystoupila řada zahraničních i domácích odborníků na veřejné zadávání a hlavním tématem bylo strategické využití veřejných zakázek. Jde o odpovědný přístup k nakupování za veřejné finance, který napomáhá plnit strategické cíle společnosti, včetně udržitelnosti. Veřejné organizace mají zájem o sdílení zkušeností, jak kromě dobré ceny získat plnění veřejných zakázek v dobré kvalitě. A kvalitu představuje i udržitelnost. V průběhu konference byla udělena ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

„Nejde o nic jiného než zvážit, jaké jsou priority zadavatele nebo společnosti obecně a tomu přizpůsobit požadavky na zakázku. Pak se jedná o odpovědné veřejné zadávání, které vychází z našich společných hodnot, jako jsou například důstojné pracovní podmínky pro všechny, férová soutěž nebo péče o životní prostředí. Proto vyzývám všechny zadavatele veřejných zakázek, aby se k odpovědnému veřejnému zadávání přihlásili a začali ho realizovat,“ uvedla Ingrid Štegmannová, státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jak na konferenci zaznělo, v Evropě i v České republice lze již nalézt mnoho příkladů odpovědně zadaných veřejných zakázek. A důležité je, že stále více organizací odpovědné veřejné zadávání, někdy označované jako udržitelné, implementuje do svých vnitřních procesů. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je pak v těchto institucích pevně ukotveno a uplatňuje se v každodenní praxi. Některé státy, jako je například Slovensko, dokonce stanovují zákonnou povinnost zadávat určité procento zakázek sociálně odpovědně.

Během slavnostního večera byla na konferenci také udělena dvě ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín za komplexní a systematickou implementaci odpovědného veřejného zadávání a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která podporuje zejména férové dodavatelské vztahy a upřednostňuje řešení šetrná k životnímu prostředí.
„Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek si velmi vážíme. Odpovědné, respektive udržitelné nakupování nám dává smysl a věříme, že město Jičín může být inspirací pro ostatní obce a města,” řekl Jan Malý, starosta města Jičína.
Konference se konala v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání a pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství. Veškeré informace lze nalézt na stránce http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/.

Konference Make Quality Great Again

Kvalita nejen v high-tech průmyslu

Mezinárodní konference kvality

11. a 12. listopadu 2019, Clarion Congress Hotel Prague****, Praha 9 – Vysočany

11. listopadu 13.00 – 17.00 hod. plenární zasedání, program prvního dne bude simultánně tlumočen do českého a anglického jazyka.

11. listopadu 19.00 – 22.00 hod. slavnostní předání tradičních i nových ocenění vyhlášených Českou společností pro jakost.

12. listopadu 9.00 – 14.15 hod. jednání v sekcích, kulaté stoly, společné plenární zasedání

Konference s mottem Make Quality Great Again! je zaměřená na aktuální otázky v oblasti kvality a je určena všem příznivcům moderních přístupů v kvalitě a zlepšování. I svět kvality musí reagovat na překotný technologický, společenský a ekonomický vývoj, jehož jsme svědky. Témata jako digitalizace, robotizace, inovace, generace Z, sociální sítě, virtuální realita, umělá inteligence a další vytvářejí kontext, který nutně ovlivňuje stávající nástroje a přístupy v oblasti kvality nejen u nás, ale v celém vyspělém světě.

Hlavní témata a řečníci:

 • Inovační strategie ČR – vystoupí Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu
 • „Zero defects“ kvalita a bezpečnost v leteckém obranném průmyslu – z pohledu řízení dodavatelů – vystoupí Frederick Martin z Lockheed Martin Aeronautics Company
 • Strojcar – od montovny k digitálním kompetencím – vystoupí Libor Witassek z Strojcar, DC VISION
 • Průmysl 4.0 – je to dobrý cíl? Pracuje pro nás nebo my pro něj? (resp. Průmysl 4.0 příležitost nebo hrozba?) – Pavel Škoda z ICG Capability.
 • Kulatý stůl Jak spolupracujete se svými dodavateli? diskutovat budou odborníci ze Škoda Auto a.s., Toyota Peugeot Citroën Automotiv Czech s.r.o., Ford Motor Company, s.r.o. Rober Bosch GmbH, Magna Automotive (CZ) s.r.o. a České společnosti pro jakost.
 • Sekce Software pro řízení kvality s ohledem na trendy digitalizace a robotizace – přednášet budou zástupci – Digital Industries Siemens, diribet, PALSTAT, TRASK SOLUTIONS, Institut průmyslového managementu.
 • Kulatý stůl Osvědčené manažerské přístupy – diskutovat budou Del, KION Stříbro,

Miele Technika, Krajský úřad Vysočina, SOPHIA jazykové služby.

 • Kulatý stůl Zkušenosti z auditů (nejen) z automobilového průmyslu – diskutovat budou ŠKODA AUTO, DQS Slovakia, České společnosti pro jakost, General Electric CR & SK, Robert Bosch GmbH

Více informací, přesný program jednotlivých částí, zvýhodněné balíčky vstupů a možnost přihlášení najdete na webových stránkách konference http://qc2019.csq.cz .

Newsletter CSR – září 2019

V pořadí páté vydání Newsletteru CSR (třetí v roce 2019) je zaměřeno především na téma vzdělávání v oblasti CSR. Rozhovor pro zářijové vydání Newsletteru CSR poskytla paní Alena Plášková, CSR GURU. Newsletter CSR obsahuje, jako již tradičně, rovněž příspěvky zúčastněných stran.

V zářijovém vydání Newsletteru CSR se dočtete o dalším rozšíření členské základny Platformy zainteresovaných stran CSR, o připravované podzimní konferenci CSR, o umístění informací z Rady kvality ČR na Národním informačním portálu CSR.

Velmi zajímavý rozhovor poskytla pro zářijové vydání Newsletteru CSR paní Alena Plášková, držitelka mnoha certifikátů a osvědčení, jako je např. Manažer společenské odpovědnosti či Manažer modelu CAF.

Stěžejní části obsahu tvoří kapitola Vzdělávání na univerzitách a vysokých školách, ve které je v jednotlivých článcích popisováno vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti organizací (CSR) např. na Univerzitě Karlově nebo v rámci České zemědělské univerzity v Praze. Své aktivity zde prezentuje rovněž Mendelova univerzita v Brně i Masarykova univerzita. Dočtete se také o CSR v pojetí profesního vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc. Výuka společenské odpovědnosti na českých vysokých školách s ekonomickým zaměřením se postupně stává běžnou součástí nabídky předmětů. V Newsletteru CSR je tabulka obsahující přehled jak veřejných vysokých škol, které nabízí předmět Společenská odpovědnost, tak přehled soukromých vysokých škol nabízejících předmět související se společenskou odpovědností firem. Zajímavou pasáží jsou konkrétní příklady přístupů světových univerzit ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Vzdělávání v dalších institucích je prezentováno např. Asociací veřejně prospěšných organizací ČR, Business Leaders Forem či Českou společností pro jakost. V tomto zářijovém Newsletteru CSR najdete také další zajímavé informace z firem, zaměřené na udržitelné podnikání, udržitelnost v businessu či expertní dobrovolnictví. Dočtete se rovněž o slavnostním vyhlášení 1. ročníku a předání ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018, které proběhlo dne 28. května 2019.

,,Další vydání Newsletteru CSR bude opět tematicky zaměřené“, sdělil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na třetím jednání Platformy CSR, které se uskutečnilo dne 17. září 2019, a jehož nosným tématem bylo společensky odpovědné veřejné zadávání.

Páté číslo Newsletteru CSR, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, je ke stažení zde: https://www.narodniportal.cz/wp-content/uploads/2019/09/Newsletter_CSR_září-2019.pdf

Třetí setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

Hosty přivítal Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání. Předeslal, že tématem jednání je odpovědné veřejné zadávání a informoval o novém členovi platformy – CSR Consult, s.r.o.

Po úvodním slovu následovala prezentace Pavla Vinklera, ve které se nejprve krátce zmínil o Oceňování odpovědných zahraničních investorů. “V letošním roce budou poprvé oceněni zahraniční investoři, kteří působí v České republice, reinvestují zde své zisky a podílí se prostřednictvím CSR projektů na rozvoji české ekonomiky a společnosti. Posuzovány budou stěžejní aktivity v oblastech spolupráce s místními firmami, inovace s dopadem na region, péče o komunitu, dobrovolnictví, spolupráce s neziskovým sektorem a odpovědná spotřeba. Vítězné subjekty obdrží dne 14. října 2019 cenu od předsedy vlády.” sdělil Pavel Vinkler.

Dále informoval o průběhu hodnocení Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, jehož vyhlášení se uskuteční na slavnostním večeru dne 26. listopadu 2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Zmínil se rovněž o regionálním ocenění – Ceně hejtmana. Představil speciální číslo Newsletteru CSR věnované tématu vzdělávání, které vychází v září 2019. Současně pozval přítomné na další ročník konference CSR, který se bude konat dne 27. listopadu 2019.

Hlavní blok zahájila svým příspěvkem Odpovědné veřejné zadávání a praxe Eva Chvalkovská z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která informovala přítomné o legislativních normách, ze kterých se při odpovědném zadávání veřejných zakázek vychází, a o principech odpovědného veřejného zadávání. Zmínila rovněž příležitosti odpovědného veřejného zadávání a jeho prospěch pro společnost i ekonomiku (zejména malé a střední podniky, sociální podniky). Na příkladech uvedla veřejné zakázky s aspekty odpovědného veřejného zadávání, které MPSV realizovalo i vyhlásilo v letech 2015 – 2019.

Jako druhý v tomto bloku vystoupil se svým příspěvkem „Odpovědné zadávání na MUNI“ Martin Hadaš, vedoucí Odboru veřejných zakázek Masarykovy Univerzity. Na úvod svého vystoupení ve stručnosti představil strukturu Masarykovy Univerzity (počet středisek, vlastních budov, zaměstnanců, studentů) a sdělil i hodnotu obhospodařovaného majetku (16 mld. Kč). Zmínil, že elektronicky zadávají zakázky již od roku 2009. Uvedl i webový odkaz E-ZAK: https://zakazky.muni.cz/, pod kterým lze najít jimi uveřejňované veřejné zakázky včetně dokumentace, kterou lze využít i jako vzorovou (formuláře, smlouvy apod.) a informoval o počtu realizovaných zakázek a jejich finanční hodnotě. Navrhl, že by při zadávání veřejných zakázek v rámci všech operačních programů mohla platit pro výběr dodavatelů jednotná pravidla MMR, což dosud tak není. Za velmi důležitou považuje komunikaci s dodavateli – Meet the buyer a PTK (předběžnou tržní kalkulaci). Jako veřejný zadavatel nakupují stavby nových budov (simulační nemocnice), rekonstrukce starých budov (filozofické fakulty), přístrojové vybavení univerzity i jejích odborných pracovišť a propagační předměty (jako např. mikiny). Na příkladu nákupu mikin z biobavlny prezentoval odpovědné chování při zadávání veřejných zakázek. Na závěr svého vystoupení sdělil, kam univerzita bude dále směřovat v rámci Univerzitní strategie na roky 2021 – 2025.

Třetí prezentátorka tohoto bloku Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek z Městského úřadu Jičín informovala nejen o vývoji, strategii a konceptu odpovědného veřejného zadávání města Jičína, ale zejména na řadě příkladů ukázala, jakým způsobem se úřad na plnění cílů CSR podílí (ekologicky šetrný tisk na udržitelném papíru, ekologicky šetrné praní a žehlení prádla, použití barev šetrných k životnímu prostředí u nábytku, exkurze pro děti ZŠ vč. výkladu při rekonstrukci u historické památky a reálné ukázky řemesel, ukázky pro děti z MŠ vč. přírodovědného výkladu v rámci zateplování bytových domů – netopýr, rorýs). Zdůraznila důležitost Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí dokumentace každé veřejné zakázky a dodavatele zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů a zejména, že zajistí i řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Na závěr svého vystoupení zmínila rovněž filozofii odpovědného úřadu, na jejímž základě vznikla i Deklarace městského úřadu Jičín.
Téma “Transparentní účet jako předstupeň přímých plateb poddodavatelům” bylo posledním příspěvkem tohoto bloku. Zbyněk Pochmon, právník investiční sekce Povodí Vltavy, ve své prezentaci sdělil, jakým způsobem se firma podílí na plnění cílů CSR, a to např. podporou zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů), podporou studentů (exkurze studentů technických oborů vysokých a středních odborných škol), dodavatelskými vztahy (Čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění VZ, transparentní účet, předběžné tržní konzultace). Cíle CSR se v jejich firmě naplňují rovněž informováním veřejnosti (zřízení webové stránky projektu a sdílení fotografií a videí), cirkulární ekonomikou (závazek minimalizovat vznik odpadů, povinnost používat k tisku papíry a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce splňující stanovené certifikace (FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel). Zdůraznil důležitost Čestného prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky, povinnosti založit transparentní účet (pouze u vybraného dodavatele až před podpisem smlouvy, je přehledný a uživatelsky příjemný) a nutnost včasné komunikace mezi zadavateli a dodavateli.

V rámci hlavního bloku využili někteří účastníci možnosti zapojit se do diskuse.

Závěrem Pavel Vinkler shrnul nejdůležitější principy odpovědného zadávání veřejných zakázek jako je orientace na předmět veřejné zakázky, využití externích spolupracovníků, zjednodušení procesu při zadávání veřejných zakázek/snižování administrativní zátěže, Čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky, možnost kontroly dodavatelů přes transparentní účet, realizace předběžných tržních konzultací. “Samozřejmě vítám i zkracování lhůt pro uhrazení poddodavatelem vystavených faktur od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. V této oblasti se MPO rovněž angažuje.”, podotkl na závěr jednání Pavel Vinkler a poděkoval všem přítomným za jejich účast.

Prezentace všech řečníků jsou uvedeny na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/treti-setkani-platformy-zainteresovanych-stran-csr–249041/