AVPO ČR od roku 2010 zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které se hlásí k jejím hodnotám – transparentnosti, spolehlivosti a profesionality v ČR. Je klíčovým hráčem při tvorbě legislativy pro neziskový sektor a partnerem pro jednání s institucemi státní správy a samosprávy. AVPO ČR spravuje tzv. značku spolehlivosti, jejíž přínosem je posílení důvěry dárců v neziskové organizace a profesionalizace veřejně prospěšných organizací.

Kontakt: Alena Gmentová, email: gmentova@avpo.cz