Platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového
sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou
odpovědnost a udržitelnost

Kontakt: Lucie Mádlová, email: madlova@a-csr.cz