Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Asociace společenské odpovědnosti

Platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového
sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou
odpovědnost a udržitelnost

Kontakt: Lucie Mádlová, email: madlova@a-csr.cz