Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Asociace muzeí a galerií České republiky

AMG je profesním sdružením muzeí a galerií v ČR a osob činných v oboru muzejnictví. Zaměřuje se zejména na propagaci a popularizaci činnosti muzeí a galerií v ČR, pořádání konferencí a seminářů, vzdělávání muzejních pracovníků a Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Rovněž realizuje akce pro veřejnost, např. Festival muzejních nocí a od roku 2015 pro návštěvníky muzeí soutěž Muzeum roku. Usiluje o všestranný rozvoj a hájí zájmy a práva muzeí a galerií v souladu s principy stanovenými Etickým kodexem ICOM.

Kontakt: Anna Komárková, amg@cz-museums.cz