Jsme novým lídrem českého a slovenského trhu v oblasti poskytování inovativních expertních, inženýrských a projekčních služeb. Naší předností jsou skvělí lidé, inovativní přístup a otevřená komunikace.

Udržitelnost je součástí strategie AFRY. Pracujeme tak, abychom byli maximálně odpovědnou společností. Mezi základní činnosti naší společnosti v oblasti společenské odpovědnosti patří:

Šetrná řešení  pro budoucnost – globální cíle OSN pro udržitelný rozvoj jsou základem pro udržitelná řešení. Tři z nich jsou pro AFRY v každodenních aktivitách zcela zásadní – obnovitelné zdroje, inovace a infrastruktura a udržitelná města a obce.

Odpovědné podnikání – Kodex chování společnosti AFRY zahrnuje požadavky na transparentní obchodní etiku. AFRY se zavazuje neporušovat občanská práva a zcela odsuzuje korupci. Dále dodržujeme rovné pracovní podmínky a usilujeme o minimální dopad naší činnosti na životní prostředí.

Atraktivní zaměstnavatel – usilujeme o vysokou spokojenost zaměstnanců, větší podíl žen v ryze technickém světě. Díky otevřené komunikaci zvyšujeme vzájemnou důvěru. I díky tomu je u nás nulová tolerance šikany a jakékoli formy diskriminace.

Kontakt: afrycz@afry.com; tel. +420 277 005 500