VŠE v Praze je veřejnoprávní instituce, která poskytuje vzdělání, realizuje výzkum a řeší projekty aplikovaného výzkumu. INPER je spoluřešitelem projektu TA ČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR.

Kontakt: Zuzana Dvořáková, email: zuzana.dvorakova@vse.cz