Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Institut personalistiky Vysoké školy ekonomické

VŠE v Praze je veřejnoprávní instituce, která poskytuje vzdělání, realizuje výzkum a řeší projekty aplikovaného výzkumu. INPER je spoluřešitelem projektu TA ČR: RECESERA – reporting a monitoring CSR.

Kontakt: Zuzana Dvořáková, email: zuzana.dvorakova@vse.cz