Ve středu 9.12.2021 se uskutečnilo 78. zasedání Rady kvality České republiky. Jednání, které proběhlo online, zahájila předsedkyně Rady kvality a náměstkyně pro sekci hospodářské politiky a podnikání Silvana Jirotková.

„V letošním roce se realizovala celá řada projektů z oblasti kvality a společenské odpovědnosti, které byly podpořeny Radou kvality ČR. Bohužel pandemická situace z loňského podzimu se opakovala a tak některé akce, včetně slavnostního předávání ocenění Národních cen kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání za rok 2021, musely být přesunuty do roku 2022,“ uvedla Silvana Jirotková.

V úvodním bodě zasedání Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání na MPO, zrekapituloval konkrétní aktivity Rady kvality ČR v roce 2021. „Rok 2021 lze považovat z hlediska podpory českých výrobců a provozovatelů služeb Radou kvality ČR za nadprůměrný. Podařilo se zrealizovat 45 projektů odborných sekcí zejména v podobě odborných akcí, publikací či studií, významně byl podpořen Národní program Česká kvalita a v rámci ocenění Národních cen Národních cen kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání se podařilo nejen předat ocenění za rok 2020, ale i zorganizovat hodnocení těchto soutěží za rok 2021, při kterém byl již implementován nový model EFQM“ uvedl Pavel Vinkler.

Miroslav Svoboda, vedoucí oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality na MPO poté členy Rady kvality ČR seznámil s čerpáním rozpočtu Rady kvality v roce 2021. Z důvodu pandemické situace, která neumožnila realizovat některé z odborných akcí, byly tyto přesunuty do roku 2022. V dalším bodě byly projednávány návrhy na marketingovou podporu Národního programu Česká kvalita. Pavel Vinkler v této souvislosti zmínil zejména aktivity ve spolupráci s FTV Prima, spol. s r.o. na projektu „Českou kvalitu nenahradíš“, ve kterém dostali formou videorozhovorů prostor všichni správci značek.  Tento projekt, který lze zhlédnout na stránkách www.narodniportal.cz,  by měl pokračovat i nadále, v příštím roce by se mělo natáčení odehrávat přímo v terénu, u vybraných firem, které jsou držiteli značek v Národním programu Česká kvalita. V rámci projednávaného bodu došlo také k diskusi o dalších možnostech podpory ocenění Národních cen kvality ČR a Národní ceny za CSR a Cen hejtmana za CSR.

V posledním bodě jednání představil David Kubla z České společnosti pro jakost aktivity sekretariátu Národního programu Česká kvalita, který mj. v současné době zajišťuje aktualizaci klíčových dokumentů programu, tak aby mohly být schváleny na prvním zasedání Rady kvality v roce 2022.

Závěrem jednání byl deklarován záměr vedení Rady kvality vyhlásit výsledky Národních cen kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání za rok 2021 v nejbližším možném termínu v roce 2022 a zároveň vyhlásit i další ročník uvedených prestižních soutěží.