Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR vyhlašuje sedmý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost.

Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je tato regionální soutěž určená právě pro vás.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty (do 50, do 250, nad 250 zaměstnanců a  mikropodnikatelé do 10 zaměstnanců), dále pak organizace veřejného sektoru a obce. Rok od roku se prestiž soutěže zvyšuje. Svědčí o tom i nárůst přihlášených účastníků v každém roce realizace ceny.

A navíc budete vidět!

Ocenění není jediná věc, kterou si odnese každý účastník. Kromě inspirace a kontaktů pomůžeme s medializací Vaší organizace. Ta probíhá formou tiskových zpráv na partnerských webech, sdíleném sociálním prostředí a samozřejmostí je uveřejnění v periodikách.

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 16. června 2023 na e-mailovou adresu: sekretariat@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.

Informace k soutěži:

Do soutěže se uchazeči přihlašují Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje některým ze způsobů: e-mailem na adresu: sekretariat@hsr-uk.cz nebo písemně na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 17. dubna 2023 do 16. června 2023. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz a www.hsr-uk.cz.

Cena hejtmana za společenskou zodpovědnost

Pozn.: Do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se může organizace přihlásit, pokud nezvítězila v jedné z kategorií této soutěže v předchozím ročníku.

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete zde: www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.czwww.hsr-uk.cz

Kontakt pro novináře:
Ing. Edita Kovaříková
tajemnice
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Email: sekretariat@hsr-uk.cz
Telefon: 792 336 291