6. ročník Národní konference s tematikou kvality a CSR byl další z odborných akcí v rámci Programu Listopad – Měsíc kvality. Konferenci, která proběhla ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze, uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jakožto gestor společenské odpovědnosti v ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Konferenci, které se zúčastnili zástupci soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry, jak osobně, tak i online, zahájil úvodním slovem náměstek ministra sekce průmyslu a stavebnictví na ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR Eduard Muřický.

Pro zajištění udržitelnosti je potřeba podnikat kvalitně a odpovědně, využívat moderní nástroje řízení a podporovat ty výrobce a provozovatele služeb, kteří si to díky kvalitě svých výstupů plně zaslouží,“ uvedl s tím, že MPO i Rada kvality ČR tyto aktivity pravidelně podporuje.

Konference byla rozdělena do čtyř bloků.

V prvním příspěvku úvodního bloku představil ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler aktivity MPO a Rady kvality ČR v roce 2022 a priority do budoucna.

Jednou z hlavních priorit Rady kvality ČR je nepochybně podpora Národního programu Česká kvalita“ uvedl Pavel Vinkler a zmínil aktivity, které v této oblasti Rada kvality ČR ve spolupráci se sekretariátem programu a správci značek realizuje.

Následující příspěvek, který přednesla Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně sekce bydlení, výstavby a veřejného investování z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, byl věnován problematice odpovědného/udržitelného zadávání veřejných zakázek. Na příkladech z praxe mj. doložila posun v této oblasti za posledních pět let. Že i na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR mají konkrétní aktivity spojené se společenskou odpovědností své místo zaznělo v následujícím příspěvku státní tajemnice MPO Martiny Děvěrové.

Druhý blok byl věnován udržitelnosti především ESG reportingu a legislativě, přicházející z EU. Úvodní příspěvek, který obsahoval informace ze současného vývoje této problematiky v kontextu s legislativou EU prezentovala poradkyně GŘ a prezidenta pro mezinárodní organizace a EU, zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR Vladimíra Drbalová. Následovaly příspěvky zaměřené na koncept ESG a z něj vycházející reporting firem podle EU standardů v podání Lucie Martincové z PricewaterhouseCoopers, s.r.o. a Martiny Solské z Deloitte Advisory s. r. o.

Třetí blok byl tradičně věnován příkladům dobré praxe. Tentokrát vystoupili se svými příspěvky zástupci organizací z oblasti obchodu, služeb a výrobní sféry, vesměs držitelé Národních cen za společenskou odpovědnost. Jako první prezentoval aktivity v rámci udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy ve společnosti MALFINI, a. s. výkonný ředitel společnosti Jan Chovanec. V rámci druhé prezentace nám zástupkyně společnosti Centrum Bazalka o. p. s. Petra Mahrová přiblížila udržitelnost v segmentu sociálních služeb. Vedoucí PR společnosti Hyundai Motor Manufakturing Czech, s. r. o. Barbora Hermanová pak představila aktivity CSR z pohledu velké mezinárodní výrobní firmy.

Závěrečný blok byl věnován oblasti kvality. Že je v této oblasti na čem stavět, zejména „baťovskou stopu“, zmínila ve své prezentaci místopředsedkyně Rady kvality ČR Růžena Petříková a v jejím závěru pozvala účastníky konference na významnou světovou odbornou akci – 7. kongres WEC 2023, který proběhne v říjnu 2023 v Praze. Udržitelný rozvoj není možný bez moderních nástrojů řízení, k nimž nepochybně patří i nový model EFQM. Toto téma bylo předmětem dalšího vystoupení v podání Danuše Fišerové, manažerky a lektorky z České společnosti pro jakost z. s. Závěrečný příspěvek Libora Dupala, předsedy Řídící výboru Programu Česká kvalita všem připomenul 20. let od vzniku Národního programu Česká kvalita a uceleně shrnul jeho dosavadní vývoj.

Program konference a jednotlivé prezentace přednášejících jsou k dispozici níže:

I. BLOK

Aktivity MPO a Rady kvality ČR v roce 2022 – Pavel Vinkler

Odpovědné/udržitelné zadávání veřejných zakázek – Leona Gergelová Šteigrová

CSR aktivity v prostředí MPO – Martina Děvěrová

II. BLOK

Princip udržitelnosti v podnikové praxi a dopady legislativy EU – Vladimíra Drbalová

Od CSR k ESG – Lucie Martincová

Návod na ESG reporting firem podle EU standardů – Martina Solská

III. BLOK

Udržitelnost a snižování uhlíkové stopy společnosti MALFINI – Jan Chovanec

Centrum BAZALKA: Udržitelnost sociálních služeb – Petra Mahrová

Příklady dobré praxe Hyundai Motor Manufakturing Czech s. r. o. Barbora Hermanová

IV. BLOK

Podnikat kvalitně a odpovědně – záruka udržitelnosti – Růžena Petříková

Model EFQM jako rámec pro uržitelný rozvoj – Danuše Fišerová

Národní program Česká kvalita – Libor Dupal

FOTOGALERIE:

Záznam z konference můžete zhlédnout na odkazu níže: