Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Konference se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Konference současně připomene výročí 70 let OSN.

Akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně a představí mimo jiné postupy nejpokročilejších realizátorů mezinárodní metody kvality “místní Agenda 21” (MA21). Můžete se seznámit s inspiracemi z Litoměřic, Chrudimi, Kopřivnice, Vsetína, Křižánek a Drahanské vrchoviny. Novinkou budou zajímavé panelové diskuse se zástupci úřadů i s politiky, budou představeny i další úspěšné postupy a osvědčené aktivity – například otevřenost úřadu, systémová práce s rozpočtem obce a jejích organizací, procesní řízení na úřadech, komunitní akce na sídlištích, rodinné sportovní hry, společenská odpovědnost v prostředí krajského úřadu a mnohé další.

Konference je otevřena všem zájemcům o udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života a o systematický postup k těmto hodnotám v podmínkách územní veřejné správy v České republice.

Konference je pořádána ve spolupráci s Informačním centrem OSN a kanceláří Světové zdravotní organizace v Praze i s řadou významných národních partnerů, jako jsou ministerstva a Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

Více zde.