1. ročník Konference kvality – Partnerství pro zdravé a chytré plánování

1. ročník Konference kvality – Partnerství pro zdravé a chytré plánování

8. dubna 2020
Začátek události
8. dubna 2020
Konec události
25. ledna 2021 - 06:47
Místo konání
MULTIMEDIÁLNÍ SÁL LIBERECKÉHO KRAJE BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE U JEZU 642/2A 461 80 LIBEREC 2

Jednou z hlavních výzev pro regiony a města současnosti i blízké budoucnosti je plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné množství informačních zdrojů generovaných tak, jak moderní doba a život běží. Koncept inteligentních měst (dále SMART CITIES) je postaven na cestě k udržitelnému rozvoji měst, zavádění moderních technologií do řízení měst s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a zefektivnit a zoptimalizovat správu věcí veřejných. Aplikovatelnost konceptu nejvyšší efekty přináší především v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT), odpadovém hospodářství, vodohospodářství, e-governmentu a krizové řízení, i dalších oblastech.

Protože koncept Smart Cities nelze vnímat jako stav, ale postupný PROCES, organizátoři 1. ročníku KONFERENCE KVALITY v Liberci mají ambici představit dobrou praxi v oblasti metod a přístupů managementu kvality, dobrou praxi excelentních organizací, zkušenosti z oblasti partnerství a zdravého plánování, informovat o možnostech SMART řešení.

Konferenci pořádají spřátelené subjekty EFFEM BV, s.r.o. a QC GROUP, s.r.o. Spoluorganizátorem a záštitu nad akcí převzal Liberecký kraj. Konferenci bude zahajovat vážený pan hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  V rámci konference bude slavnostně předávána cena hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti KVALITY a STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ.

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Ing. BARBARU VÍTKOVOU, vitkova@effem.cz, tel. 724 326 684.

Vstup na konferenci je zdarma. V případě zájmu o účast na konferenci je zapotřebí se včas na konferenci zaregistrovat.

Registrovat na konferenci je možné zde: http://www.effem.cz/registrace-konference.html

program-konference2020